bip.gov.pl
RSS
A A A K
ipis.zabrze.pl

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).
Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Akademii Nauk nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z redaktorem bip Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do IPIŚ PAN.
Należy pobrać ze strony i wypełnić odpowiedni wniosek:


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - wersja .doc
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - wersja .pdf


tel.: +48 32 271 64 81, wew.121
e-mail: joanna.kijas@ipis.zabrze.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.Opublikował: Bartłomiej Zając
Publikacja dnia: 19.02.2014
Podpisał: Wojciech Maliniecki
Dokument z dnia: 16.04.2013
Dokument oglądany razy: 3 893