bip.gov.pl
RSS
A A A K
ipis.zabrze.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 30.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawienie strony

Rekrutacja

Zasady postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, działając na podstawie art. 221 ust. 14 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) w związku z art. 180 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) ustala Zasady postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, które obowiązują od dnia 1 października 2019 r.

zasady postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w IPIŚ PAN

wzór dyplomu doktorskiego

 Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 – najważniejsze informacje dla kandydatów

  1. W rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej przewidziano dla kandydatów 100 miejsc na Politechnice Śląskiej oraz 5 miejsc w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, współprowadzących szkołę doktorską. Dodatkowe miejsca w rekrutacji zostaną przewidziane stosownie do liczby określonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji o przyznaniu Politechnice Śląskiej środków finansowych na udział w III edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  2. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Nr 39/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020.
  3. Rekrutacja jest prowadzona od 1 lipca 2019 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.
  4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne na stroniehttps://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat może wybrać dwa tematy projektów doktorskich, do których chce aplikować.
  5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat w celu omówienia współpracy oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  6. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w przypadku kandydatów-cudzoziemców), kandydat może zawnioskować o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację.Opublikował: Daniel Dramski
Publikacja dnia: 30.09.2019
Podpisał: Daniel Dramski
Dokument z dnia: 04.09.2019
Dokument oglądany razy: 1 775